YÖNETİM
Daire Başkanı: İsmail ATICI
Telefon: +90 248 213 12 50
Faks: +90 248 213 12 51
E-Posta: atici@mehmetakif.edu.tr
Şef: Mahmut SARAÇ
Telefon: +90 248 213 12 52
Faks:

+90 248 212 12 51

E-Posta: msarac@mehmetakif.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni: Ferhat AKYOL
Telefon: +90 248 213 12 53
Faks: +90 248 212 12 51
E-Posta: ferhatakyol@mehmetakif.edu.tr