.

Birim Kalite Komisyonu


  Başkan : Şube Müdürü Kemal KOCA
  Üye :  Öğretim Görevlisi Dr. Gürkan GÖÇER      
  Üye Mühendis Minenur BAŞER
  Üye Bilgisayar İşletmeni Ferhat AKYOL                                                        
        


  


Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon & Vizyon
  • Yönetim
  • Personel
  • Organizasyon Şeması
  • Geliştirilen Uygulamalar