.

İç Kalite Güvencesi

Başkanlığımızda kalite güvencesi sistemiyle ilgili çalışmalar, Üniversitemiz Stratejik Planı ve Üniversitemizin https://kalite.mehmetakif.edu.tr web sayfasında belirtilen politika ve hedeflerle uyumlu olarak, Üniversitemiz birimleri ile Başkanlığımız birimleri ve Birim Kalite Komisyonumuz işbirliğiyle yürütülmektedir. Kalite güvence sistemi kapsamında Üniversitemiz kalite süreçlerine destek olunurken birimimiz kalite süreçleri iyileştirilmektedir. Başkanlığımız personelinin geri bildirimleri birimimiz kalite komisyonu ile alınmaktadır. Aynı zamanda Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin geri bildirimleri göz önünde tutularak personelimizin ve öğrencilerimizin memnuniyet düzeyi değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında bilgi güvenliğini ön planda tutan bir anlayışla eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Üniversitemiz birimleri ile Başkanlığımız birimleri sürekli iletişim halindedir. Bu görüşmeler telefon, mail ve sosyal medya grupları üzerinden gerçekleşmektedir. Bu görüşmelerde Üniversitemiz amaç ve hedefleri ile kalite süreçlerine bağlı olarak yürütülen faaliyetlere ilişkin anlık bilgilendirme ve koordinasyon sağlanmaktadır.

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon & Vizyon
  • Yönetim
  • Personel
  • Organizasyon Şeması
  • Geliştirilen Uygulamalar