.

Kalite Politikamız

Üniversitemiz misyonu ve vizyonu esas olmak üzere başkanlığımız misyonu ve vizyonu doğrultusunda ;

bilişim alanındaki gelişmelere uygun tüm faaliyetlerinde kalite standartlarını esas alır.

 Bu çerçevede kalite politikamız ;

    * Yasalara uygun kişisel verilerin korunmasında hassas çalışmalarıyla üniversitedeki tüm bilimsel

      etkinliklere destek olan iç ve dış paydaşlarla iletişime ve iş birliğine önem veren,

   * Denetim ve standartlara uygunluğu düzenli olarak gerçekleştiren,

   * Bilgi güvenliğini ön planda tutan bir anlayışla sürekli ve paydaşlarına destek olan bir hizmet anlayışına

      sahip politika izlemekteyiz.

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon & Vizyon
  • Yönetim
  • Personel
  • Organizasyon Şeması
  • Geliştirilen Uygulamalar