.

Genel Bilgi

Başkanlığımızda bir Daire Başkanı, bir Şef, bir Programcı, altı Öğretim Görevlisi, bir Bilgisayar İşletmeni, dört Sürekli İşçi olmak üzere toplam 14 personel görev yapmaktadır.

Görevlerimiz;

 • Üniversitenin merkez ve dış birimlerle (Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Araştırma Merkezleri ve diğer birimler) işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek.
 • Bilgi işlem çalışmaları ve projeleri ile ilgili olarak Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek.
 • Rektörlük merkez ve dış birimleriyle bilgi teknolojileri kapsamında bilişim sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin Üniversite tarafından belirlenen ilkelere paralel düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzeni için gerekli donanım ve altyapıyı kurmak, buna yönelik projeleri geliştirmek ve uygulamak veya uygulatmak.
 • Üniversitenin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışı ve koordinasyonu sağlamak.
 • Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Üniversite bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.
 • Üniversitenin merkez ve dış birimlerinin internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta vb. iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak.
 • Üniversitenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, geliştirmek ve üniversite çalışanlarına ile öğrencilerine bunları duyurmak.
 • Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek.

Eduroam

 • Eduroam
 • Eduroam Nedir?
 • Android Cihazlar
 • IOS Cihazlar
 • Windows Cihazlar
 • MacOs Cihazlar